Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Priče o alumnistima

Ines Prijić

Ines Prijić je nakon završetka gimnazije ,,Bora Stanković'' upisala Ekonomski fakultet u Nišu i odbranila završni rad u roku, 15.07.2013.godine sa prosekom 10,00. U toku studija je, pored redovne nastave, imala brojne aktivnosti: Istraživački rad na temu kretanja cena na teritoriji Srbije Rad u Volonterskom centru Niš, učestvovanje na takmičenjima u rešavanju studije slučaja naekonomskim fakultetima u Kragujevcu, Beogradu i Nišu, kao potpredsednik studentske organizacije AEGEE organizovala je brojne edukacije i seminare na temu omladinskog aktivizma, obrazovanja i samozapošljavanja, učešće na takmičenju ,,Dokaži se 100%'' kao jedan od 12 najboljih studenata u Srbiji.

Dobitnica je brojnih nagrada i pohvala, kako od fakulteta i grada, tako i od organizacija čiji je član bila i nosilac brojnih sertifikata sa seminara. Nakon završetka osnovnih studija, zaposlila se u kompaniji Merkator Srbija. Više od dve godine je na mestu menadžera objekta Roda megamarket u Nišu kao najmlađi rukovodilac u kompaniji.

Ukoliko želite da Vašu priču podelite sa nama, pošaljite nam mail na alumni@eknfak.ni.ac.rs i mi ćemo Vas kontaktirati

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17