Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Priče o alumnistima

Radoslav Sretenović

Radoslav Sretenović rođen je 1953. godine u Gornjoj Rečici u Opštini Prokuplje. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Ima radno iskustvo više od tri decenije kao ekonomista u različitim sektorima. U Službi društvenog knjigovodstva (SDK) radio je 22 godine na poslovima: pripravnika, mlađeg inspektora, savetnika, višeg inspektora. Zatim, u Službi za platni promet, najpre u Nišu, a onda i u centrali u Beogradu, radio je na najsloženijim poslovima kontrole završnih računa. Radio je više od šest godina i u Narodnoj banci Srbije (NBS) na različitim poslovima - viši stručni saradnik, savetnik inspektora, pomoćnik direktora Filijale u Nišu.

U septembru 2007. godine izabran je za predsednika Državne revizorske institucije. Na istu funkciju reizabran je 25. septembra 2012. godine.

Radio je na poslovima bankarstva i finansija, revizije banaka, pravnih lica, revizije budžeta, javnih rashoda, kao i procene kapitala. U trenutku izbora na čelno mesto Državne revizorske institucije bio je samostalni stručni saradnik rukovodstva filijale NBS-a u Nišu.

Za rad na inspekcijskim i revizorskim poslovima usavršavao se u bivšem SDK. Položio je sve ispite za zvanje revizor i ovlašćeni revizor Saveza računovođa i revizora Srbije. Poseduje i zvanje revizor po standardima bivšeg saveznog Ministarstva finansija. Stekao je brojne sertifikate i profesionalne licence: ovlašćeni javni računovođa, interni revizor i ovlašćeni revizor. U skladu sa Pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita za sticanje zvanja u javnim finansijama koji je usvojila Državna revizorska institucija, stekao je i zvanje ovlašćeni državni revizor.

Učesnik brojnih međunarodnih susreta, seminara, radionica, i okruglih stolova u oblasti revizije javnog sektora u organizaciji INTOSAI i EUROSAI. Direktor je projekta "Jačanje mehanizama odgovornosti u oblasti javnih finansija" u okviru UNDP. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja u računovodstvenoj profesiji. Govori ruski jezik. Oženjen je i otac dvoje punoletne dece

Ukoliko želite da Vašu priču podelite sa nama, pošaljite nam mail na alumni@eknfak.ni.ac.rs i mi ćemo Vas kontaktirati

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17