Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Упис у наредну годину

Упис у наредну годину студија

Студент се уписује у наредну годину студија сваке школске године. Упис се врши најкасније до почетка наредне школске године.

oпширније

Прелаз са сродних факултета

Студент може прелазити у току студија са сродних факултета ако испуни услов за упис у наредну годину студија на факултету на коме је уписан. Студент не може прећи са другог факултета у току прве и последње године студија.

oпширније
Упис

Студентске организације