Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Специјални биланси

Испитна питања


 Испитна питања

Модул 1 - Консолидовани биланси


 Теоријско-нормативне основе консолидовања финансијских извештаја
 Консолидовање капитала
 МСФИ 3 - Консолидовање капитала
 Елиминисање интерних резултата - I део теоријске основе
 Елиминисање интерних резултата - Пример
 Консолидовање потраживања и обавеза
 Консолидовање успеха
 Напомене уз консолидоване ФИ
 Консолидовани извештај о пословању (Извешатај менаџмента)
 Извештај о пословању групе
 Анализа консолидованог обрачуна
 Анализа консолидованог обрачуна - текст
 Специфичности ревизије консолидованог обрачуна


Модул 2 - Специјални биланси


 Специјални биланси 2013
 Биланс оснивања 2013
 Биланс промене правне форме
 Биланс фузије
 Биланс статусне промене поделе предузећа
 Биланс статусне промене издвајања дела предузећа
 Санациони биланси
 Стечајни биланси
 Ликвидациони биланси


Модул 3 - Порески биланс


 Порески биланс 2022

Теме за презентације студената


 Теме за презентације студената

 

Упис

Студентске организације