Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Списак одбрањених мастер радова

датуммастер рад
 2017-11-20 Ревизија успеха
Кандидат: Драгана Петковић
Комисија: Љиљана Бонић, Милорад Стојилковић, Дејан Спасић
 2017-11-20 Развој информационих система и технологија за управљање људским ресурсима предузећа
Кандидат: Љиљана Јовић
Комисија: Славољуб Миловановић, Огњен Радовић, Биљана Ђорђевић
 2017-11-20 Управљање сајбер ризицима у глобалним ланцима снабдевања
Кандидат: Марко Пуповић
Комисија: Горан Миловановић, Нада Барац, Александра Анђелковић
 2017-11-15 Перспективе развоја планинског туризма Старе планине и Власине
Кандидат: Милица Николић
Комисија: Дејан Ђорђевић, Живорад Глигоријевић, Вукашин Шушић
 2017-11-15 Економско - географска валоризација туристичког потенцијала Златиборског округа
Кандидат: Далиборка Крстић
Комисија: Вукашин Шушић, Живорад Глигоријевић, Дејан Ђорђевић
 2017-11-14 Анализа финансијског положаја и успешности на примеру предузећа ЈКП „NAISSUS“ Ниш
Кандидат: Младен Петковић
Комисија: Љиљана Бонић, Милорад Стојилковић, Дејан Спасић
 2017-11-14 Управљање услужном понудом
Кандидат: Александра Баљевић
Комисија: Сузана Ђукић, Љиљана Станковић, Сузана Стефановић
 2017-11-14 Секјуритизација и светска финансијска криза
Кандидат: Катарина Стевић
Комисија: Срђан Маринковић, Борко Крстић, Мирјана Јемовић
 2017-11-14 Савремени трендови развоја међународног туризма
Кандидат: Владислав Ђорђевић
Комисија: Вукашин Шушић, Соња Јовановић, Дејан Ђорђевић
 2017-11-13 Екотуристички потенцијал Војводине
Кандидат: Ана Игњатовић
Комисија: Дејан Ђорђевић, Вукашин Шушић, Соња Јовановић
 2017-11-13 Примена система квалитета у индустрији млека – пример предузећа "Млекарa Гложане"
Кандидат: Анђелка Цветковић
Комисија: Горица Бошковић, Живорад Глигоријевић, Марија Радосављевић
 2017-11-10 Специфичности управљања људским ресурсима у процесу стварања вредности применом концепта Six Sigma
Кандидат: Милица Ристић
Комисија: Марија Радосављевић, Раденко Милојевић, Биљана Ђорђевић
 2017-11-10 Развојни потенцијали медицинског туризма
Кандидат: Марија Цветановић
Комисија: Владислав Марјановић, Соња Јовановић, Дејан Ђорђевић
 2017-11-09 Компензације менаџера у функцији контроле перформанси у децентрализованом предузећу
Кандидат: Невена Вучетић
Комисија: Бојан Крстић, Весна Секулић, Биљана Ђорђевић
 2017-11-09 Улога и значај конципирања и примене интегралног управљачко – контролног модела за усмеравање пословног успеха савремених предузећа у ери економије знања
Кандидат: Данка Грубач
Комисија: Бојан Крстић, Весна Секулић, Биљана Ђорђевић
 2017-11-09 Брендирање као фактор позиционирања услужне организације
Кандидат: Немања Мијатовић
Комисија: Сузана Ђукић, Горан Миловановић, Ана Поповић
 2017-11-08 Улога финансијског сектора у финансирању привредног раста
Кандидат: Дарко Марковић
Комисија: Игор Младеновић, Слободан Цветановић, Владислав Марјановић
 2017-11-08 Финансијско извештавање о новчаним токовима на примеру јавног предузећа "Пошта Србије"
Кандидат: Јована Бркић
Комисија: Тадија Ђукић, Дејан Спасић, Милорад Стојилковић
 2017-11-06 Улога етнографских мотива у развоју културног туризма Источне Србије
Кандидат: Сандра Живановић
Комисија: Дејан Ђорђевић, Вукашин Шушић, Владислав Марјановић
 2017-10-30 Значај страних директних инвестиција за развој пољопривреде Републике Србије
Кандидат: Дарко Стоименов
Комисија: Марија Петровић-Ранђеловић, Снежана Радукић, Соња Јовановић
 2017-10-17 Евалуација и контрола перформанси процеса управљања знањем
Кандидат: Немања Веселиновић
Комисија: Бојан Крстић, Весна Секулић, Ивана Симић
 2017-10-17 Улога Lean производње у управљању ланцима снабдевања
Кандидат: Ивана Петровић
Комисија: Нада Барац, Горан Миловановић, Марија Радосављевић
 2017-10-16 Неиспуњеност критеријума конвергенције као узрок кризе у Европској монетарној унији
Кандидат: Јелена Петровић
Комисија: Милош Тодоровић, Иван Марковић, Драган Петровић
 2017-10-14 Вишекритеријумска анализа увођења алтернативних технологија у процесу производње
Кандидат: Милица Пејчић
Комисија: Јелена Станковић, Жарко Поповић, Весна Јанковић-Милић
 2017-10-13 Улога и значај Светске Банке у финансирању пројеката у Републици Србији
Кандидат: Славољуб Ивковић
Комисија: Иван Марковић, Милош Тодоровић, Бранислав Митровић
 2017-10-13 Примена статистичких метода у анализи успешности пласирања банкарских производа
Кандидат: Владан Манојловић
Комисија: Весна Јанковић-Милић, Вера Ђорђевић, Винко Лепојевић
 2017-10-12 Информациони домети обрачуна по варијабилним трошковима
Кандидат: Aна Николић
Комисија: Љиља Антић, Благоје Новићевић, Татјана Стевановић
 2017-10-11 Трговински менаџмент у савладавању тајни берзанске трговине
Кандидат: Марко Димитров
Комисија: Сретен Ћузовић, Светлана Соколов-Младеновић, Марина Ђорђевић
 2017-10-10 Акционарско друштво – пут развоја од Прве директиве компанијског права ЕУ до Уредбе о статуту Европске компаније
Кандидат: Александра Радосављевић
Комисија: Драгана Раденковић-Јоцић, Тамара Миленковић-Керковић, Весна Секулић
 2017-10-10 Мерење перформанси у непрофитним организацијама као инструмент процеса стратегијске контроле
Кандидат: Марија Гроздановић
Комисија: Бојан Крстић, Весна Секулић, Маја Ивановић-Ђукић
 2017-10-10 Системи осигурања депозита
Кандидат: Миљана Терзић
Комисија: Срђан Маринковић, Борко Крстић, Мирјана Јемовић
 2017-10-09 Статистичка анализа способности процеса производње у аутомобилској индустрији
Кандидат: Немања Јовановић
Комисија: Вера Ђорђевић, Винко Лепојевић, Весна Јанковић-Милић
 2017-10-09 Значај рециклаже електронског и електричног отпада за очување квалитета животне средине
Кандидат: Олгица Мишић
Комисија: Нада Барац, Горан Миловановић, Весна Секулић
 2017-10-09 Статистичка анализа искоришћености потенцијала планинског туризма у Републици Србији
Кандидат: Горан Петровић
Комисија: Вера Ђорђевић, Весна Јанковић-Милић, Соња Јовановић
 2017-10-06 Компаративна анализа уравнотеженог система мера перформанси пословних банака и производних предузећа
Кандидат: Милан Цветановић
Комисија: Благоје Новићевић, Борко Крстић, Татјана Стевановић
 2017-10-05 Значај логистичких способности за изградњу отпорних ланаца снабдевања
Кандидат: Богдан Остојић
Комисија: Нада Барац, Горан Миловановић, Александра Анђелковић
 2017-10-05 Вишекритеријумска анализа пословних перформанси предузећа
Кандидат: Јелена Вељковић
Комисија: Јелена Станковић, Жарко Поповић, Љиља Антић
 2017-10-05 Утицај конкуренције на економску ефикасност пословања у различитим тржишним стањима
Кандидат: Милан Тасковић
Комисија: Бобан Стојановић, Снежана Радукић, Бранислав Митровић
 2017-09-28 Комбиновање перформанси предузећа са одрживим развојем: поређење Lean i Green приступа
Кандидат: Јелена Ђурђекановић
Комисија: Нада Барац, Горан Миловановић, Надица Фигар
 2017-07-13 Стратегија заједничких улагања као начин остваривања пословног успеха предузећа
Кандидат: Мартина Миладиновић
Комисија: Сузана Стефановић, Весна Секулић, Маја Ивановић-Ђукић
 2017-07-12 Примена девизних интервенција у вођењу монетарне политике централне банке
Кандидат: Ана Младеновић
Комисија: Марина Ђорђевић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Борко Крстић
 2017-07-12 Перформансе система здравственог осигурања у Републици Србији
Кандидат: Зоран Богдановић
Комисија: Марина Ђорђевић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Соња Јовановић
 2017-07-12 Заједнице брендова као средство развијања лојалности потрошача
Кандидат: Стефан Мирковић
Комисија: Сузана Ђукић, Љиљана Станковић, Горан Миловановић
 2017-07-12 Добровољни пензијски фондови као институционални инвеститори
Кандидат: Јелена Калајџић
Комисија: Срђан Маринковић, Борко Крстић, Марина Ђорђевић
 2017-07-12 Контрола стратегије диверзификације
Кандидат: Александра Цекић
Комисија: Бојан Крстић, Весна Секулић, Сузана Ђукић
 2017-07-10 Развој cloud технологије из пословне перспективе
Кандидат: Мина Перуновић
Комисија: Славољуб Миловановић, Огњен Радовић, Винко Лепојевић
 2017-07-10 Развој и примена широкопојасне интернет технологије
Кандидат: Драгана Ђонић
Комисија: Славољуб Миловановић, Огњен Радовић, Винко Лепојевић
 2017-07-06 Анализа монетарних и фискалних перформанси земаља БРИКС-а
Кандидат: Марија Миленковић
Комисија: Марина Ђорђевић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Иван Марковић
 2017-06-26 Квантитативне олакшице у условима финансијске кризе
Кандидат: Саша Филиповић
Комисија: Марина Ђорђевић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Борко Крстић
 2017-06-21 Базелски стандарди као основа међународне регулације банака
Кандидат: Виолета Јеремијев
Комисија: Борко Крстић, Срђан Маринковић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић
 2017-06-20 Мобилно банкарство као развојна тенденција у савременом банкарству
Кандидат: Александар Трифуновић
Комисија: Борко Крстић, Срђан Маринковић, Огњен Радовић
 2017-06-14 Тржиште шећера Републике Србије
Кандидат: Иван Прокић
Комисија: Бобан Стојановић, Биљана Ракић, Снежана Радукић
 2017-06-08 Циљна функција као инструмент ефикасног пословног одлучивања
Кандидат: Жарко Стојановић
Комисија: Весна Секулић, Бојан Крстић, Ивана Симић
 2017-06-08 Контрола стратегије друштвене одговорности предузећа
Кандидат: Милица Христов
Комисија: Бојан Крстић, Весна Секулић, Надица Фигар
 2017-06-06 Финансијско извештавање о статусној промени издвајања
Кандидат: Јована Стојановић
Комисија: Дејан Спасић, Тадија Ђукић, Љиљана Бонић
 2017-06-05 Поштовање стандарда у међународној трговини као нецаринска баријера
Кандидат: Владан Вацић
Комисија: Иван Марковић, Милош Тодоровић, Драган Петровић
 2017-05-29 Управљање лојалношћу потрошача у услужном сектору
Кандидат: Милан Јевремовић
Комисија: Сузана Ђукић, Љиљана Станковић, Горан Миловановић
 2017-05-17 Методологије и технике за моделирање пословних процеса као фактор процесног менаџмента
Кандидат: Марија Стојановић
Комисија: Марија Радосављевић, Раденко Милојевић, Славољуб Миловановић
 2017-05-11 Вишедимензионалност концепта управљања перформансама јавних предузећа
Кандидат: Марија Миљковић
Комисија: Весна Секулић, Бојан Крстић, Драгана Раденковић-Јоцић
 2017-05-05 Стратешки правци развоја одрживог туризма на примеру града Пирота
Кандидат: Милош Стојановић
Комисија: Соња Јовановић, Живорад Глигоријевић, Дејан Ђорђевић
 2017-04-26 Перспективе развоја манифестационог туризма у Западној Србији
Кандидат: Емина Малинић
Комисија: Вукашин Шушић, Милан Спасојевић, Дејан Ђорђевић
 2017-04-21 Упоредна анализа пословања банака у земљама југоисточне Европе
Кандидат: Далибор Ћириловић
Комисија: Срђан Маринковић, Борко Крстић, Марина Ђорђевић
 2017-04-20 Одрживи развој туризма на Калафату
Кандидат: Александар Мишковић
Комисија: Милан Спасојевић, Вукашин Шушић, Дејан Ђорђевић
 2017-04-20 Фундаментална анализа акција из скупа најликвиднијих акција Београдске берзе
Кандидат: Бранислав Максић
Комисија: Срђан Маринковић, Борко Крстић, Љиљана Бонић
 2017-04-20 Организовање и заштита потрошача
Кандидат: Јелена Дикић
Комисија: Сузана Ђукић, Љиљана Станковић, Тамара Миленковић-Керковић
 2017-04-19 Кредитна политика банака у условима финансијске кризе
Кандидат: Александра Ристић
Комисија: Борко Крстић, Срђан Маринковић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић
 2017-04-19 Финансијско извештавање о приходима на примеру предузећа д.о.о. „ЕЛИТ М“ Ниш
Кандидат: Маја Војиновић
Комисија: Тадија Ђукић, Дејан Спасић, Милорад Стојилковић
 2017-04-19 Развој и примена нових генерација веб технологије у електронском пословању предузећа
Кандидат: Милена Младеновић
Комисија: Славољуб Миловановић, Небојша Стојковић, Огњен Радовић
 2017-04-19 Компаративна анализа осигурања пољопривреде у Србији и неким земљама Европске уније
Кандидат: Марија Станковић
Комисија: Соња Јовановић, Евица Петровић, Живорад Глигоријевић
 2017-04-13 Улога информационо-комуникационих технологија у регионалном развоју
Кандидат: Милан Динић
Комисија: Славољуб Миловановић, Живорад Глигоријевић, Огњен Радовић
 2017-03-21 Значај интерног маркетинга за унапређење интерфункционалне координације у предузећу
Кандидат: Милена Михајловић
Комисија: Љиљана Станковић, Сузана Ђукић, Ивана Симић
 2017-03-17 Исказна моћ напомена уз консолидоване финансијске извештаје
Кандидат: Мирна Стојановић
Комисија: Милорад Стојилковић, Љиљана Бонић, Дејан Спасић
 2017-03-17 Концепт привредног раста у економији знања
Кандидат: Слободан Анђелковић
Комисија: Слободан Цветановић, Игор Младеновић, Драгослав Китановић
 2017-03-14 Финансијско извештавање индиректних буџетских корисника на примеру Студентског центра Ниш
Кандидат: Александра Нешић
Комисија: Тадија Ђукић, Дејан Спасић, Љиљана Бонић
 2017-03-14 Маркетинг комуницирање у функцији креирања вредности за потрошаче у сектору услуга
Кандидат: Милош Јевремовић
Комисија: Љиљана Станковић, Сузана Ђукић, Нада Барац
 2017-03-07 Правно-економски аспекти примене Базел стандарда у управљању ризицима на примеру Комерцијалне банке а.д. Београд
Кандидат: Тамара Митровић
Комисија: Тамара Миленковић-Керковић, Драгана Раденковић-Јоцић, Борко Крстић
 2017-02-23 Специфичности управљања системом квалитета у прехрамбеној индустрији - студија случаја Yumis d.o.o. Ниш
Кандидат: Милена Митровић
Комисија: Горица Бошковић, Живорад Глигоријевић, Соња Јовановић
 2017-02-14 Делокруг рада и модели организовања Врховних ревизорских институција у земљама ЕУ и Републици Србији
Кандидат: Миљана Божић
Комисија: Љиљана Бонић, Милорад Стојилковић, Дејан Спасић
 2017-02-14 Туристички потенцијал бања Источне Србије
Кандидат: Драгана Цветковић
Комисија: Дејан Ђорђевић, Милан Спасојевић, Живорад Глигоријевић
 2017-02-13 Ограничења у имплементацији Стратегије одрживог развоја Републике Србије
Кандидат: Сандра Митић
Комисија: Снежана Радукић, Бобан Стојановић, Марија Петровић-Ранђеловић
 2017-01-16 Управљање услугом као инструментом маркетинга
Кандидат: Панагиотис Пападимитриу
Комисија: Љиљана Станковић, Сузана Ђукић, Тамара Миленковић-Керковић

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC