Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Списак одбрањених мастер радова

датуммастер рад
 2017-07-13 Стратегија заједничких улагања као начин остваривања пословног успеха предузећа
Кандидат: Мартина Миладиновић
Комисија: Сузана Стефановић, Весна Секулић, Маја Ивановић-Ђукић
 2017-07-12 Примена девизних интервенција у вођењу монетарне политике централне банке
Кандидат: Ана Младеновић
Комисија: Марина Ђорђевић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Борко Крстић
 2017-07-12 Перформансе система здравственог осигурања у Републици Србији
Кандидат: Зоран Богдановић
Комисија: Марина Ђорђевић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Соња Јовановић
 2017-07-12 Заједнице брендова као средство развијања лојалности потрошача
Кандидат: Стефан Мирковић
Комисија: Сузана Ђукић, Љиљана Станковић, Горан Миловановић
 2017-07-12 Добровољни пензијски фондови као институционални инвеститори
Кандидат: Јелена Калајџић
Комисија: Срђан Маринковић, Борко Крстић, Марина Ђорђевић
 2017-07-12 Контрола стратегије диверзификације
Кандидат: Александра Цекић
Комисија: Бојан Крстић, Весна Секулић, Сузана Ђукић
 2017-07-10 Развој cloud технологије из пословне перспективе
Кандидат: Мина Перуновић
Комисија: Славољуб Миловановић, Огњен Радовић, Винко Лепојевић
 2017-07-10 Развој и примена широкопојасне интернет технологије
Кандидат: Драгана Ђонић
Комисија: Славољуб Миловановић, Огњен Радовић, Винко Лепојевић
 2017-07-06 Анализа монетарних и фискалних перформанси земаља БРИКС-а
Кандидат: Марија Миленковић
Комисија: Марина Ђорђевић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Иван Марковић
 2017-06-26 Квантитативне олакшице у условима финансијске кризе
Кандидат: Саша Филиповић
Комисија: Марина Ђорђевић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Борко Крстић
 2017-06-21 Базелски стандарди као основа међународне регулације банака
Кандидат: Виолета Јеремијев
Комисија: Борко Крстић, Срђан Маринковић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић
 2017-06-20 Мобилно банкарство као развојна тенденција у савременом банкарству
Кандидат: Александар Трифуновић
Комисија: Борко Крстић, Срђан Маринковић, Огњен Радовић
 2017-06-14 Тржиште шећера Републике Србије
Кандидат: Иван Прокић
Комисија: Бобан Стојановић, Биљана Ракић, Снежана Радукић
 2017-06-08 Циљна функција као инструмент ефикасног пословног одлучивања
Кандидат: Жарко Стојановић
Комисија: Весна Секулић, Бојан Крстић, Ивана Симић
 2017-06-08 Контрола стратегије друштвене одговорности предузећа
Кандидат: Милица Христов
Комисија: Бојан Крстић, Весна Секулић, Надица Фигар
 2017-06-06 Финансијско извештавање о статусној промени издвајања
Кандидат: Јована Стојановић
Комисија: Дејан Спасић, Тадија Ђукић, Љиљана Бонић
 2017-06-05 Поштовање стандарда у међународној трговини као нецаринска баријера
Кандидат: Владан Вацић
Комисија: Иван Марковић, Милош Тодоровић, Драган Петровић
 2017-05-29 Управљање лојалношћу потрошача у услужном сектору
Кандидат: Милан Јевремовић
Комисија: Сузана Ђукић, Љиљана Станковић, Горан Миловановић
 2017-05-17 Методологије и технике за моделирање пословних процеса као фактор процесног менаџмента
Кандидат: Марија Стојановић
Комисија: Марија Радосављевић, Раденко Милојевић, Славољуб Миловановић
 2017-05-11 Вишедимензионалност концепта управљања перформансама јавних предузећа
Кандидат: Марија Миљковић
Комисија: Весна Секулић, Бојан Крстић, Драгана Раденковић-Јоцић
 2017-05-05 Стратешки правци развоја одрживог туризма на примеру града Пирота
Кандидат: Милош Стојановић
Комисија: Соња Јовановић, Живорад Глигоријевић, Дејан Ђорђевић
 2017-04-26 Перспективе развоја манифестационог туризма у Западној Србији
Кандидат: Емина Малинић
Комисија: Вукашин Шушић, Милан Спасојевић, Дејан Ђорђевић
 2017-04-21 Упоредна анализа пословања банака у земљама југоисточне Европе
Кандидат: Далибор Ћириловић
Комисија: Срђан Маринковић, Борко Крстић, Марина Ђорђевић
 2017-04-20 Одрживи развој туризма на Калафату
Кандидат: Александар Мишковић
Комисија: Милан Спасојевић, Вукашин Шушић, Дејан Ђорђевић
 2017-04-20 Фундаментална анализа акција из скупа најликвиднијих акција Београдске берзе
Кандидат: Бранислав Максић
Комисија: Срђан Маринковић, Борко Крстић, Љиљана Бонић
 2017-04-20 Организовање и заштита потрошача
Кандидат: Јелена Дикић
Комисија: Сузана Ђукић, Љиљана Станковић, Тамара Миленковић-Керковић
 2017-04-19 Кредитна политика банака у условима финансијске кризе
Кандидат: Александра Ристић
Комисија: Борко Крстић, Срђан Маринковић, Јадранка Ђуровић-Тодоровић
 2017-04-19 Финансијско извештавање о приходима на примеру предузећа д.о.о. „ЕЛИТ М“ Ниш
Кандидат: Маја Војиновић
Комисија: Тадија Ђукић, Дејан Спасић, Милорад Стојилковић
 2017-04-19 Развој и примена нових генерација веб технологије у електронском пословању предузећа
Кандидат: Милена Младеновић
Комисија: Славољуб Миловановић, Небојша Стојковић, Огњен Радовић
 2017-04-19 Компаративна анализа осигурања пољопривреде у Србији и неким земљама Европске уније
Кандидат: Марија Станковић
Комисија: Соња Јовановић, Евица Петровић, Живорад Глигоријевић
 2017-04-13 Улога информационо-комуникационих технологија у регионалном развоју
Кандидат: Милан Динић
Комисија: Славољуб Миловановић, Живорад Глигоријевић, Огњен Радовић
 2017-03-21 Значај интерног маркетинга за унапређење интерфункционалне координације у предузећу
Кандидат: Милена Михајловић
Комисија: Љиљана Станковић, Сузана Ђукић, Ивана Симић
 2017-03-17 Исказна моћ напомена уз консолидоване финансијске извештаје
Кандидат: Мирна Стојановић
Комисија: Милорад Стојилковић, Љиљана Бонић, Дејан Спасић
 2017-03-17 Концепт привредног раста у економији знања
Кандидат: Слободан Анђелковић
Комисија: Слободан Цветановић, Игор Младеновић, Драгослав Китановић
 2017-03-14 Финансијско извештавање индиректних буџетских корисника на примеру Студентског центра Ниш
Кандидат: Александра Нешић
Комисија: Тадија Ђукић, Дејан Спасић, Љиљана Бонић
 2017-03-14 Маркетинг комуницирање у функцији креирања вредности за потрошаче у сектору услуга
Кандидат: Милош Јевремовић
Комисија: Љиљана Станковић, Сузана Ђукић, Нада Барац
 2017-03-07 Правно-економски аспекти примене Базел стандарда у управљању ризицима на примеру Комерцијалне банке а.д. Београд
Кандидат: Тамара Митровић
Комисија: Тамара Миленковић-Керковић, Драгана Раденковић-Јоцић, Борко Крстић
 2017-02-23 Специфичности управљања системом квалитета у прехрамбеној индустрији - студија случаја Yumis d.o.o. Ниш
Кандидат: Милена Митровић
Комисија: Горица Бошковић, Живорад Глигоријевић, Соња Јовановић
 2017-02-14 Делокруг рада и модели организовања Врховних ревизорских институција у земљама ЕУ и Републици Србији
Кандидат: Миљана Божић
Комисија: Љиљана Бонић, Милорад Стојилковић, Дејан Спасић
 2017-02-14 Туристички потенцијал бања Источне Србије
Кандидат: Драгана Цветковић
Комисија: Дејан Ђорђевић, Милан Спасојевић, Живорад Глигоријевић
 2017-02-13 Ограничења у имплементацији Стратегије одрживог развоја Републике Србије
Кандидат: Сандра Митић
Комисија: Снежана Радукић, Бобан Стојановић, Марија Петровић-Ранђеловић
 2017-01-16 Управљање услугом као инструментом маркетинга
Кандидат: Панагиотис Пападимитриу
Комисија: Љиљана Станковић, Сузана Ђукић, Тамара Миленковић-Керковић

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC