Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

13.07.2017. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Мартина Миладиновић браниће мастер рад под називом „Стратегија заједничких улагања као начин остваривања пословног успеха предузећа“.

12.07.2017. године у 10.00 часова, у сали института, кандидат Стефан Мирковић браниће мастер рад под називом „Заједницe брендова као средство развијања лојалности потрошача“.

12.07.2017. године у 11.30 часова, у сали за седнице, кандидат Ана Младеновић браниће мастер рад под називом „Примена девизних интервенција у вођењу монетарне политике централне банке“.

12.07.2017. године у 13.00 часова, у сали института, кандидат Александра Цекић браниће мастер рад под називом „Контрола стратегије диверзификације“.

12.07.2017. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Јелена Калајџић браниће мастер рад под називом „Добровољни пензијски фондови као институционални инвеститори“.

12.07.2017. године у 10.00 часова, у сали за седнице, кандидат Зоран Богдановић браниће мастер рад под називом „Перфомансе система здравстеног осигурања у Републици Србији“.

10.07.2017. године у 12.30 часова, у сали за седнице, кандидат Мина Перуновић браниће мастер рад под називом „Развој cloud технологије из пословне перспективе“.

10.07.2017. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Драгана Ђонић браниће мастер рад под називом „Развој и примена широкопојасне интернет технологије“.

06.07.2017. године у 10.30 часова, у сали института, кандидат Марија Миленковић браниће мастер рад под називом „Анализа монетарних и фискалних перформанси земаља БРИКС-а“.

26.06.2017. године у 10.00 часова, у сали института, кандидат Саша Филиповић браниће мастер рад под називом „Квантитативне олакшице у условима финансијске кризе“.

21.06.2017. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Виолета Јеремијев браниће мастер рад под називом „Базелски стандарди као основа међународне регулације банака“.

20.06.2017. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Александар Трифуновић браниће мастер рад под називом „Мобилно банкарство као развојна тенденција у савременом банкарству“.

14.06.2017. године у 08.00 часова, у сали за седнице, кандидат Иван Прокић браниће мастер рад под називом „Тржиште шећера Републике Србије“.

08.06.2017. године у 09.30 часова, у сали института, кандидат Жарко Стојановић браниће мастер рад под називом „Циљна функција као инструмент ефикасног пословног одлучивања“.

08.06.2017. године у 10.30 часова, у сали института, кандидат Mилица Христов браниће мастер рад под називом „Контрола стратегије друштвене одговорности предузећа“.

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC