Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

26.05.2022. године у 11.00 часова, у сали БС, кандидат Невена Петковић браниће мастер рад под називом „Анализа ефикасности пореза на доходак физичких лица у земљама бивше Југославије“.

25.05.2022. године у 10.00 часова, у сали за седнице, кандидат Лидија Лазаров браниће мастер рад под називом „Финансијско банкарске институције као подржавајући фактор развоја трговине“.

19.04.2022. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Христина Маслаковић браниће мастер рад под називом „Интерна ревизија у ЈКП „Naissus“ Ниш“.

12.04.2022. године у 13.30 часова, у сали института, кандидат Маја Wacker браниће мастер рад под називом „Обука експатријатa као фактор успешне реализације међународних радних задатака“.

08.04.2022. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Александра Стојановић браниће мастер рад под називом „Анализа друштвено одговорног пословања у банкарском сектору“.

07.04.2022. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Јована Петковић браниће мастер рад под називом „Модели координације размене и класификација финансијских тржишта на основу система за извршење налога“.

11.03.2022. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Јована Ристић браниће мастер рад под називом „Примена система квалитета на примеру ЈКП „Водовод“ Лесковац“.

10.03.2022. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Катарина Филиповић браниће мастер рад под називом „Утицај пандемије COVID-19 на туризам у свету“.

09.03.2022. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Драгана Васић браниће мастер рад под називом „Производи са географским пореклом и могућности њихове заштите: пример Беловодског пешчара“.

24.02.2022. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Габријела Николић браниће мастер рад под називом „Утицај организационог модела централне банке на ефикасност монетарне политике“.

21.02.2022. године у 11.30 часова, у Сала за седнице кандидата Петра Мирића браниће мастер рад под називом „Електронско банкарство и електронски новац у Републици Србији “.

17.02.2022. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Кристина Терзић браниће мастер рад под називом „Најзначајније хиперинфлације XX века – сличности и разлике“.

11.02.2022. године у 10.00 часова, у сали 6, кандидат Јована Миленковић браниће мастер рад под називом „Изазови рада у глобалним виртуелним тимовима“.

11.02.2022. године у 13:00 часова, у Сали за седенице, кандидат Милица Бзенић браниће мастер рад под називом „Финансијско извештавање о токовима готовине: теоријски и практични аспект“.

10.02.2022. године у 13:00 часова, у Сали бр.5, кандидат Александра Миљковић браниће мастер рад под називом „Облици примене информационо-комуникационе технологије у регрутовању кандидата са међудародног тржишта рада“.

Упис

Студентске организације