Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

27.12.2019. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Јелена Здравковић браниће мастер рад под називом „Екстерна и интерна ревизија у јавном сектору у Републици Србији“.

26.12.2019. године у 13.00 часова, у сали института, кандидат Милена Станковић браниће мастер рад под називом „Потенцијали развоја верског туризма у Јужној Србији“.

23.12.2019. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Драгана Василијић браниће мастер рад под називом „Пословање „банака у сенци“ и глобална финансијска криза“.

18.12.2019. године у 13.00 часова, у сали 4, кандидат Предраг Величковић браниће мастер рад под називом „Примена статистичких метода у истраживању утицаја линија low cost авиокомпанија на туризам града Ниша“.

18.12.2019. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Славиша Стојановић браниће мастер рад под називом „Специфичности јавних добара као узрок неефикасности тржишта“.

17.12.2019. године у 13.30 часова, у сали 5, кандидат Јована Динић браниће мастер рад под називом „Значај друштвено одговорног понашања за конкурентност компанија у индустрији козметичких производа“.

17.12.2019. године у 12.00 часова, у сали 5, кандидат Миња Величковић браниће мастер рад под називом „Примена Blockchain технологије у функцији повећања пословне етике привредних субјеката“.

16.12.2019. године у 12.00 часова, у сали 6, кандидат Александра Вучковић браниће мастер рад под називом „Могућности и ограничења коришћења еолске енергије у свету и Републици Србији“.

16.12.2019. године у 13.30 часова, у сали 6, кандидат Кристина Ставрић браниће мастер рад под називом „Маркетинг иновације као извор конкурентске предности предузећа у услужном сектору“.

16.12.2019. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Тијана Пауновић браниће мастер рад под називом „Перспективе извоза органских производа из Републике Србије“.

12.12.2019. године у 10.00 часова, у сали 5, кандидат Маја Милојковић браниће мастер рад под називом „Комуникациони капацитет интерактивних медија у у повезивању са потрошачима“.

12.12.2019. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Милица Трајковић браниће мастер рад под називом „Компаративна анализа социјалног осигурања у земљама Западног Балкана“.

12.12.2019. године у 12.30 часова, у сали 3, кандидат Велибор Милић браниће мастер рад под називом „Анализа пословног окружења у Републици Србији према индикаторима управљања Светске банке“.

12.12.2019. године у 11.00 часова, у сали 3, кандидат Александра Пауновић браниће мастер рад под називом „Значај примене концепта одрживог развоја за повећање еколошке одговорности индустрије цемента“.

12.12.2019. године у 11.00 часова, у сали 5, кандидат Маријана Журкић браниће мастер рад под називом „Управљачко рачуноводство као информациона основа за мерење перформанси центара одговорности“.

11.12.2019. године у 10.45 часова, у сали 6, кандидат Маја Илић браниће мастер рад под називом „Значај пословне етике у управљању људским ресурсима“.

11.12.2019. године у 13.00 часова, у сали 5, кандидат Никола Николић браниће мастер рад под називом „Утицај политике заштите животне средине на националну конкурентност“.

11.12.2019. године у 12.00 часова, у сали 5, кандидат Ана Чарапић браниће мастер рад под називом „Подстицаји у пољопривреди Републике Србије“.

11.12.2019. године у 11.00 часова, у сали 5, кандидат Милош Мрвић браниће мастер рад под називом „Основне карактеристике и правци одрживог развоја туризма Рибарске бање“.

Упис

Студентске организације