Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

07.10.2022. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Сузана Банковић браниће мастер рад под називом „Политика заштите конкуренције и доминантни положај предузећа на тржишту“.

08.09.2022. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Катарина Николић браниће мастер рад под називом „Браничевски округ као туристичка дестинација: могућности и перспективе развоја“.

03.09.2022. године у 11.00 часова, у Сали института, кандидат Вељко Тошић браниће мастер рад под називом „Управљање маркетингом односа са купцима у ланцу вредности“.

31.08.2022. године у 13.00 часова, у Сали института, кандидат Миљана Марјановић браниће мастер рад под називом „Продајно-промотивне тржишне институције као фактор развоја трговине“.

30.08.2022. године у 11.00 часова, у Сали института, кандидат Ивана Ђорђевић браниће мастер рад под називом „Погоршање фискалних перформанси Републике Србије у условима кризе Ковид-19“.

14.07.2022. године у 10.00 часова, у сали за седнице, кандидат Тамара Ивковић браниће мастер рад под називом „Мерење перформанси у lean предузећу“.

13.07.2022. године у 11.30 часова, у сали 5, кандидат Ана Милутиновић браниће мастер рад под називом „Анализа доприноса мера аграрне политике производњи меда у Републици Србији“.

13.07.2022. године у 12.30 часова, у сали 5, кандидат Никола Нешић браниће мастер рад под називом „Савремене карактеристике конгресног туризма“.

12.07.2022. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Љиљана Станојевић браниће мастер рад под називом „Анализа дугорочне тенденције у кретању туристичког потенцијала Сокобање“.

04.06.2022. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Марко Станчић браниће мастер рад под називом „Прорачун обима капитала и управљање капиталом у банкама“

30.05.2022. године у 12.00 часова, у сали 1, кандидат Јелена Денић браниће мастер рад под називом „Инвестиције у људски капитал и расподела зарада на тржишту рада“.

26.05.2022. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Милица Ицић браниће мастер рад под називом „Друштвена одговорност предузећа у функцији унапређења квалитета друштвене заједнице“

26.05.2022. године у 11.00 часова, у сали БС, кандидат Невена Петковић браниће мастер рад под називом „Анализа ефикасности пореза на доходак физичких лица у земљама бивше Југославије“.

25.05.2022. године у 10.00 часова, у сали за седнице, кандидат Лидија Лазаров браниће мастер рад под називом „Финансијско банкарске институције као подржавајући фактор развоја трговине“.

19.04.2022. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Христина Маслаковић браниће мастер рад под називом „Интерна ревизија у ЈКП „Naissus“ Ниш“.

Упис

Студентске организације