Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

11.06.2020. године у 12.00 часова, у сали 5, кандидат Милица Павловић браниће мастер рад под називом „Релевантност обелодањивања индикатора друштвених перформанси за финансијску успешност предузећа укључених у BELEXline индекс“.

10.06.2020. године у 11.30 часова, у сали за седнице, кандидат Миљана Петровић браниће мастер рад под називом „Развијање система индикатора за контролу маркетинг стратегије“.

10.06.2020. године у 10.30 часова, у сали за седнице, кандидат Лазар Николић браниће мастер рад под називом „Мерење хуманог капитала у циљу контроле и унапређења стратегије интелектуалног капитала предузећа“

05.06.2020. године у 11.30 часова, у сали института, кандидат Јелена Петровић браниће мастер рад под називом „Корисност периодичних консолидованих финансијских извештаја“.

04.06.2020. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Марина Ћирић-Стојковић браниће мастер рад под називом „Потенцијали развоја туризма у заштићеним природним подручјима Републике Србије“.

04.06.2020. године у 13.00 часова, у сали института, кандидат Јована Павловић браниће мастер рад под називом „Савремени концепт развоја бањског туризма - пример Француске“.

28.05.2020. године у 10.30 часова, у сали БС, кандидат Ивана Илић браниће мастер рад под називом „Екотуризам у функцији очувања квалитета животне средине“.

25.05.2020. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Наташа Ранђеловић браниће мастер рад под називом „Концепт еколошких иновација у политици заштите животне средине“.

27.03.2020. године у 12.00 часова, у сали 6, кандидат Милица Павловић браниће мастер рад под називом „Релевантност обелодањивања индикатора друштвених перформанси за финансијску успешност предузећа укључених у BELEXline индекс“

19.03.2020. године у 13.30 часова, у сали за седнице, кандидат Ивана Илић браниће мастер рад под називом „Екотуризам у функцији очувања квалитета животне средине“. Економски факултет Универзитета у Нишу Економски факултет Универзитета у Нишу

17.03.2020. године у 13.00 часова, у сали 6, кандидат Јована Павловић браниће мастер рад под називом „Савремени концепт развоја бањског туризма - пример Француске“.

11.03.2020. године у 13.00 часова, у сали института, кандидат Бранислав Новковић браниће мастер рад под називом „Макроекономске импликације транзиције финансијских тржишта у земљама Централне Европе“

10.03.2020. године у 12.00 часова, у сали БС, кандидат Мирко Богдановић браниће мастер рад под називом „Утицај иновационе способности на конкурентност земаља Југоисточне Европе“.

06.03.2020. године у 12.00 часова, у сали БС, кандидат Марина Стојановић браниће мастер рад под називом „Спољна трговина земаља чланица BRICS-а“.

05.03.2020.ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДБРАНИ ЗАВРШНОГ – МАСТЕР РАДА Дана 10.03.2020. године у 10.30 часова, у сали института, кандидат Ивана Тевденић браниће мастер рад под називом „Управљање односима између чланова ланца снабдевања“. Пред Комисијом у саставу: 1. др Горан Миловановић 2. др Александра Анђелковић 3. др Сузана Ђукић Ниш, 05.03.2020. године ДЕКАН ФАКУЛТЕТА, Проф. др Тадија Ђукић

Упис

Студентске организације