Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране докторантских колоквијума

Докторантским колоквијумима могу присуствовати сви студенти докторских студија.

Први докторадски колоквијум студента докторских студија Зорана Томића биће одржан у петак 28.09.2018. године у Сали института са почетком у 12,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Управљање екстремним ризицима у осигурању пољопривреде“ одржаће Зоран Томић, пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Јелена З. Станковић, доцент Економског факултета у Нишу,
2. Др Евица Петровић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

18.09.2018.Служба за докторске студије

Маја Марјановић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторандски колоквијум, дана 07.09.2018. године (петак) у сали института са почетком у 11,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Ефикасност стабилизационих и развојних инструмената фискалне политике", пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Јадранка Ђуровић Тодоровић, редовни професор Економског факултета у Нишу,
2. Др Марина Ђорђевић, ванредни професор Економског факултета у Нишу.

05.09.2018.Служба за докторске студије

Други докторандски колоквијум студента докторских студија Марка Јанаћковића биће одржан у среду 12.09.2018. године у сали института, са почетком у 13.00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Утицај страних директних инвестиција као модела интернационализације на конкурентност привреде Републике Србије“ пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Марија Петровић-Ранђеловић, ванредни професор Економског факултета у Нишу,
2. Др Светлана Соколов-Младеновић, ванредни професор Економског факултета у Нишу.

05.09.2018.Служба за докторске студије

Aлександра Арсенијевић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторандски колоквијум, дана 26.06.2018. године (уторак) у сали института са почетком у 11,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Утицај концепта фер вредности на рачуноводствени конзервативизам“, пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Дејан Спасић, ванредни професор Економског факултета у Нишу,
2. Др Тадија Ђукић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

21.06.2018.Служба за докторске студије

Први докторантски колоквијум студента докторских студија Љиљане Проле биће одржан у суботу 02.06.2018. године у сали за седнице са почетком у 10.00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Економски капитал и солвентност друштава за неживотно осигурање у Републици Србији“ одржаће Љиљана Проле, пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Евица Петровић, редовни професор Економског факултета у Нишу,
2. Др Јелена З. Станковић, доцент Економског факултета у Нишу.

29.05.2018.Служба за докторске студије

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC