Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране докторантских колоквијума

Докторантским колоквијумима могу присуствовати сви студенти докторских студија.

Андреја Тодоровић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу, браниће први докторантски колоквијум, дана 13.07.2022. године (среда) у Сали за институа са почетком у 10.00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Анализа детерминанти каматне марже банака“ одржаће Андреја Тодоровић пред менторском комисијом у саставу:

1. Мирјана Јемовић, ванредни професор Економског факултета у Нишу;
2. Срђан Маринковић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

08.07.2022.Служба за докторске студије

Јелена Вељковић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу, браниће први докторантски колоквијум, дана 13.07.2022. године (среда) у Сали за институа са почетком у 12.00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Mодели оцене ефикасности паметне економије урбаних средина у Републици Србији“ одржаће Јелена Вељковић пред менторском комисијом у саставу:

1. Јелена Ј. Станковић, редовни професор Економског факултета у Нишу;
2. Жарко Поповић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

08.07.2022.Служба за докторске студије

Јована Стојановић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу, браниће први докторантски колоквијум, дана 13.07.2022. године (среда) у Сали за седнице са почетком у 10.00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Улога екстерне ревизије у предикцији финансијске кризе предузећа“ одржаће Јована Стојановић пред менторском комисијом у саставу:

1. Милица Ђорђевић, ванредни професор Економског факултета у Нишу;
2. Љиљана Бонић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

08.07.2022.Служба за докторске студије

Андрија Поповић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторански колоквијум, дана 23.06.2022. године (четвртак) у Сали за институа са почетком у 12,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Утицај циркуларне економије на привредни развој Републике Србије“ пред менторском комисијом у саставу:

1. Владислав Марјановић, редовни професор Економског факултета у Нишу;
2. Горица Бошковић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

13.06.2022.Служба за докторске студије

Миљана Талић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторански колоквијум, дана 08.06.2022. године (среда) у Сали институа са почетком у 14,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Утицај индивидуалних, организационих и макроекономских фактора на развој социјалних предузећа“ пред менторском комисијом у саставу:

1. Маја Ивановић-Ђукић, редовни професор Економског факултета у Нишу;
2. Сузана Стефановић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

02.06.2022.Служба за докторске студије

Упис

Студентске организације