Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране докторантских колоквијума

Докторантским колоквијумима могу присуствовати сви студенти докторских студија.

Милица Ђокић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторански колоквијум, дана 05.02.2021. године (петак) у Сали број 5 факултета у 11,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „ ЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ МЕЂУНАРОДНЕ ЕКОНОМСКЕ ДЕЗИНТЕГРАЦИЈЕ “, пред менторском комисијом у саставу:

1 др Иван Марковић редовни професор на Економском факултету у Нишу.
2 др Милош Тодоровић редовни професор на Економском факултету у Нишу.

01.02.2021.Служба за докторске студије

Бојан Петровић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторански колоквијум, дана 22.01.2021. године (петак) у Сали за седнице факултета у 15,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Утицај интелектуалног капитала на пословне перформансе предузећа у аутомобилској индустрији“, пред менторском комисијом у саставу:

1 др Бојан Крстић редовни професор на Економском факултету у Нишу.
2 др Маја Ивановић-Ђукић редовни професор на Економском факултету у Нишу.

18.01.2021.Служба за докторске студије

Ивана Јањић студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу, браниће други докторантски колоквијум, дана 23.01.2021. године (субота) у Сали института у 12,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Утицај улагања у истраживање и развој на ефикасност интелектуалног капитала и рентабилност предузећа“, пред менторском комисијом у саставу:

1 др Бојан Крстић, редовни професор на Економском факултету у Нишу,
2 др Виолета Домановић, редовни професор на Економском факултету у Крагујевцу .

Докторантском колоквијуму могу присуствовати сви студенти докторских студија.

15.01.2021.Служба за докторске студије

Сандра Милановић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторански колоквијум, дана 19.01.2021. године (уторак) у Сали за института са почетком у 12,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Усклађеност каријерног сидра запосленог са карактеристикама радног окружења као фактор организационе посвећености и задовољства послом пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Биљана Ђорђевић, редовни професор Економског факултета у Нишу,

2. др Марија Радосављевић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

Докторантском колоквијуму могу присуствовати сви студенти докторских студија.

14.01.2021.Служба за докторске студије

Милица Јовановић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторански колоквијум, дана 12.12.2020. године (субота) у Сали за седнице са почетком у 10,30 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Утицај вредности марке као интелектуалне имовине на пословне перформансе предузећа", пред менторском комисијом у саставу:

1. др Бојан Крстић, редовни професор Економског факултета у Нишу,
2. др Виолета Домановић редовни професор Економског факултета у Нишу.

04.12.2020.Служба за докторске студије

Упис

Студентске организације