Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране докторантских колоквијума

Докторантским колоквијумима могу присуствовати сви студенти докторских студија.

Андрија Поповић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторански колоквијум, дана 23.06.2022. године (четвртак) у Сали за институа са почетком у 12,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Утицај циркуларне економије на привредни развој Републике Србије“ пред менторском комисијом у саставу:

1. Владислав Марјановић, редовни професор Економског факултета у Нишу;
2. Горица Бошковић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

13.06.2022.Служба за докторске студије

Миљана Талић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторански колоквијум, дана 08.06.2022. године (среда) у Сали институа са почетком у 14,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Утицај индивидуалних, организационих и макроекономских фактора на развој социјалних предузећа“ пред менторском комисијом у саставу:

1. Маја Ивановић-Ђукић, редовни професор Економског факултета у Нишу;
2. Сузана Стефановић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

02.06.2022.Служба за докторске студије

Ђурђијана Илић Кодерма, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторандски колоквијум, дана 29.03.2022. године (уторак) у Сали за института са почетком у 12,00 сати.
Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Однос задовољства послом и флуктуације официра у систему одбране Републике Србије"“
пред менторском комисијом у саставу:
1. Др Биљана Ђорђевић, редовни професор Економског факултета у Нишу,
2. Др Ивана Симић, редовни професор Економског факултета у Нишу.
Докторантском колоквијуму могу присуствовати сви студенти докторских студија.

24.03.2022.Служба за докторске студије

Јована Марковић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторански колоквијум, дана 04.02.2022. године (петак) у Сали за институа са почетком у 10,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Прилагођавање стратегије друштвене одговорности предузећа условима дигиталне трансформације“ пред менторском комисијом у саставу:

1. Маја Ивановић-Ђукић, редовни професор Економског факултета у Нишу;
2. Бојан Крстић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

02.02.2022.Служба за докторске студије

Милица Павловић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторантски колоквијума, дана 10.02.2022. године (четвртак) у али Института са почетком у 12,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Финансијске импликације друштвено одговорног пословања", пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Ксеније Денчић-Михајлов, редовни професор на Економском факултету у Нишу;
2. Др Тадија Ђукић, редовни професор на Економском факултету у Нишу.

31.01.2022.Служба за докторске студије

Упис

Студентске организације