Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране докторантских колоквијума

Докторантским колоквијумима могу присуствовати сви студенти докторских студија.

Дина Живковић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу, браниће први докторански колоквијум, дана 13.11.2023. године (понедељак) у Сали бр. 3 са почетком у 12,00 сати.
Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације:„Значај стратегије сервитизације за конкурентност производних предузећа“ пред менторском комисијом у саставу:
1. Др Данијела Стошић Панић, ванредни професор Економског факултета у Нишу;
2. Др Александра Анђелковић ванредни професор Економског факултета у Нишу;


Докторантском колоквијуму могу присуствовати сви студенти докторских студија.

08.11.2023.Служба за докторске студије

Тамара Станковић студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторански колоквијум, дана 28.09.2023. године (четвртак) у Сали институа са почетком у 09:00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „ЦИРКУЛАРНА ТРАНЗИЦИЈА ПОСЛОВНОГ МОДЕЛА ЛАНЦА СНАБДЕВАЊА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ КОНЦЕПТА ИНДУСТРИЈЕ 4.0“ пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Александра Анђелковић, ванредни професор Економског факултета у Нишу;
2. Др Горан Милановић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

14.09.2023.Служба за докторске студије

Јована Марковић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторански колоквијум, дана 15.09.2023. године (петак) у Сали институа са почетком у 13,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Прилагођавање стратегије друштвене одговорности предузећа условима дигиталне трансформације“ пред менторском комисијом у саставу:

1. Маја Ивановић-Ђукић, редовни професор Економског факултета у Нишу;
2. Бојан Крстић, редовни професор Економског факултета у Нишу

08.09.2023.Служба за докторске студије

Биљана Бркић Стојановић студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторански колоквијум, дана 23.08.2023. године (среда) у Сали Института са почетком у 11,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „ Значај примене метода међузависности у анализи индикатора квалитета образовања“ одржааће Биљана Бркић Стојановић пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Весна Јанковић Милић, редовни професор Економског факултета у Нишу.
2. Јелена Ј Станковић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

12.07.2023.Служба за докторске студије

Марија Јовановић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторански колоквијум, дана 11.07.2023. године (уторак) у Сали института у 13,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Утицај ефективне иновационе активности и ефикасне употребе патената на пословне перформансе високотехнолошких предузећа“ одржаће Марија Јовановић, пред менторском комисијом у саставу:

1 др Бојан Крстић, редовни професор на Економском факултету у Нишу.
2 др Маја Ивановић-Ђукић, редовни професор на Економском факултету у Нишу.

06.07.2023.Служба за докторске студије

Упис

Студентске организације