Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране докторантских колоквијума

Докторантским колоквијумима могу присуствовати сви студенти докторских студија.

Душан Перовић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторантски колоквијум, дана 21.09.2017. године (четвртак) у сали института са почетком у 12,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Имплементација и могућности унапређења економских инструмената за решавање проблема еколошких екстерналија“, пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Снежана Радукић, ванредни професор Економског факултета у Нишу,
2. Др Бобан Стојановић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

18.09.2017.Служба за докторске студије

Кристијан Ристић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторантски колоквијум, дана 18.09.2017. године (понедељак) у сали института са почетком у 10.00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Утицај кризе на институционализацију нове архитектуре финансијске стабилности у ЕУ“, одржаће пред менторском комисијом у саставу:

1. др Борко Крстић, редовни професор Економског факултета у Нишу,
2. др Срђан Маринковић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

06.09.2017.Служба за докторске студије

Душан Перовић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторантски колоквијум, дана 06.07.2017. године (четвртак) у сали института са почетком у 09,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Имплементација и могућности унапређења економских инструмената за решавање проблема еколошких екстерналија“, пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Снежана Радукић, ванредни професор Економског факултета у Нишу,
2. Др Бобан Стојановић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

04.07.2017.Служба за докторске студије

Кристијан Ристић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторантски колоквијум, дана 19.06.2017. године (понедељак) у сали института са почетком у 11.00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Утицај кризе на институционализацију нове архитектуре финансијске стабилности у ЕУ“, одржаће пред менторском комисијом у саставу:

1. др Борко Крстић, редовни професор Економског факултета у Нишу,
2. др Срђан Маринковић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

13.06.2017.Служба за докторске студије

Јелена Младеновић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторантски колоквијум, дана 14.06.2017. године (среда) у сали института са почетком у 11.00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Улога државе у јачању капацитета високог образовања као фактора привредног развоја“, одржаће пред менторском комисијом у саставу:

1. др Биљана Ракић, редовни професор Економског факултета у Нишу,
2. др Слободан Цветановић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

12.06.2017.Служба за докторске студије

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC