Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Наставно особље

Др Марко Петковић

Звање: редовни професор
Катедра:
Кабинет: ПМФ сутурен
Консултације:
е-маил: dexterofnis@gmail.com
Телефон: 018 533-015 lok.102
Предмети: МАС - 7411 Програмирање за пословне примене 1
МАС - 7414 Програмирање за пословне примене 2
Упис

Студентске организације