Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Пословно управљање - Менаџмент у туризму (од школске 2014/15)

1.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Основи економије

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Основи менаџмента

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Финансијско рачуноводоство

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Управљање ресурсима предузећа

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Семинарски рад

 

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

24

30  ЕСПБ бодова

 

2.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Статистика

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Социологија

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Туристичка географија са основама туризма

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Семинарски рад

 

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

24

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Економска географија
 2. Математика
 3. Економске доктрине

 

3.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Међународна економија

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Управљање пословним перформансама

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Маркетинг

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Страни језик I (Енглески језик, Руски језик, Немачки језик, Француски језик)

2

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

26

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Предузетништво
 2. Јавне финансије

 

4.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Економика туризма

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Национална економија

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Монетарна економија

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Привредно право

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Страни језик II (Енглески језик, Руски језик, Немачки језик, Француски језик)

2

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

26

30  ЕСПБ бодова

 

5.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Регионална географија света

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Пословне финансије

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Информатика

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Страни језик III (Енглески језик, Руски језик, Немачки језик, Француски језик)

2

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

26

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Економија јавног сектора
 2. Право међународне трговине

 

6.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Банкарски менаџмент

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Агенцијско пословање

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Менаџмент у туризму

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Страни језик IV (Енглески језик, Руски језик, Немачки језик, Француски језик)

2

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

26

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Управљачко рачуноводство
 2. Аграрни менаџмент

 

7.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Управљање људским ресурсима

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Трговински менаџмент

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Стручна пракса

 

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

24

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Операциона истраживања
 2. Маркетинг комуницирање
 3. Електронско пословање
 4. Међународни маркетинг

 

8.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Стратегијски менаџмент логистике

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Други страни језик (Енглески језик, Руски језик, Немачки језик, Француски језик)

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Завршни рад

 

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

24

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Теорија и политка цена
 2. Менаџмент у спољној трговини
 3. Стратегијски менаџмент
 4. Управљање интелектуалним капиталом
 5. Канали меркетинга
 6. Економија капитала и финансирање развоја

 

Упис

Студентске организације