Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Пословно управљање - Маркетинг (од школске 2014/15)

1.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Основи економије

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Основи менаџмента

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Финансијско рачуноводство

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Управљање ресурсима предузећа

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Семинарски рад

 

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

24

30  ЕСПБ бодова

 

2.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Статистика

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Социологија

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Национална економија

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Семинарски рад

 

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

24

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Економска географија
 2. Математика
 3. Економске доктрине

 

3.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Управљање пословним перформансама

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Предузетништво

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Маркетинг

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Страни језик I (Енглески језик, Руски језик, Немачки језик, Француски језик)

2

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

26

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Макроекономија
 2. Пословне финансије

 

4.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Стратегијски менаџмент

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Управљачко рачуноводство

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Привредно право

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Стратегијски менаџмент логистике

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Страни језик II (Енглески језик, Руски језик, Немачки језик, Француски језик)

2

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

26

30  ЕСПБ бодова

 

5.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Трговински менаџмент

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Понашање потрошача

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Информатика

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Страни језик III (Енглески језик, Руски језик, Немачки језик, Француски језик)

2

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

26

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Међународна економија
 2. Право међународне трговине

 

6.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Теорија и политика цена

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Индустријски менаџмент

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Канали маркетинга

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Страни језик IV (Енглески језик, Руски језик, Немачки језик, Француски језик)

2

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

26

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Планирање и политка предузећа 
 2. Финансијска тржишта

 

7.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Маркетинг комуницирање

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Међународни маркетинг

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Стручна пракса

 

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

24

30  ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Операциона истраживања
 2. Електронско пословање
 3. Право ЕУ
 4. Економија јавног сектора

 

8.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Међународна логистика

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Управљање интелектуалним капиталом

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Завршни рад

 

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

24

30  ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Банкарски менаџмент
 2. Корпоративно управљање
 3. Управљање производњом
 4. Економија капитала и финансирање развоја
 5. Аграрни менаџмент
 6. Менаџмент у спољној трговини

 

Упис

Студентске организације