Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Финансије, банкарство и осигурање (од школске 2014/15)

1.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Основи економије

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Управљање ресурсима предузећа

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Финансијско рачуноводство

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Основи менаџмента

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Семинарски рад

 

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

24

30  ЕСПБ бодова

 

2.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Математика

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Монетарна економија

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Финансијски систем и финансијске институције

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Семинарски рад

 

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

24

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Социологија
 2. Економска географија

 

3.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Макроекономија

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Јавне финансије

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Маркетинг

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Страни језик I (Енглески језик, Француски језик, Немачки језик и Руски језик)

2

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

26

30  ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Финансијска и актуарска математика
 2. Управљање пословним перформансама

 

4.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Банкарски менаџмент

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Управљачко рачуноводство

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Микроекономија

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Статистика

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Страни језик II (Енглески језик, Француски језик, Немачки језик и Руски језик)

2

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

26

30  ЕСПБ бодова

 

5.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Међународна економија

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Информатика

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Економика индустрије

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Страни језик III (Енглески језик, Француски језик, Немачки језик и Руски језик)

2

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

26

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Економија јавног сектора
 2. Рачуноводство финансијских институција

 

6.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Економска политика

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Финансијска тржишта

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Економске доктрине

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Страни језик IV (Енглески језик, Француски језик, Немачки језик и Руски језик)

2

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

26

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Аграрни менаџмент
 2. Стратегијски менџмент логистике

 

7.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Пословне финансије

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Управљање ризиком и осигурање

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Стручна пракса

 

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

24

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Операциона истраживања
 2. Управљање људским ресурсима
 3. Електронско пословање
 4. Специјални биланси

 

8.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Привредно право

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Теорија и анализа биланса

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Завршни рад

 

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

24

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Економика транзиције
 2. Стратегијски менаџмент
 3. Економика трговине
 4. Економија капитала и финансирање развоја
 5. Економске функције
 6. Корпоративно управљање

 

Упис

Студентске организације