Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Приче о алумнистима

Радослав Сретеновић

Радослав Сретеновић рођен је 1953. године у Горњој Речици у Општини Прокупље. Дипломирао на Економском факултету у Нишу. Има радно искуство више од три деценије као економиста у различитим секторима. У Служби друштвеног књиговодства (СДК) радио је 22 године на пословима: приправника, млађег инспектора, саветника, вишег инспектора. Затим, у Служби за платни промет, најпре у Нишу, а онда и у централи у Београду, радио је на најсложенијим пословима контроле завршних рачуна. Радио је више од шест година и у Народној банци Србије (НБС) на различитим пословима - виши стручни сарадник, саветник инспектора, помоћник директора Филијале у Нишу.

У септембру 2007. године изабран је за председника Државне ревизорске институције. На исту функцију реизабран је 25. септембра 2012. године.

Радио је на пословима банкарства и финансија, ревизије банака, правних лица, ревизије буџета, јавних расхода, као и процене капитала. У тренутку избора на челно место Државне ревизорске институције био је самостални стручни сарадник руководства филијале НБС-а у Нишу.

За рад на инспекцијским и ревизорским пословима усавршавао се у бившем СДК. Положио је све испите за звање ревизор и овлашћени ревизор Савеза рачуновођа и ревизора Србије. Поседује и звање ревизор по стандардима бившег савезног Министарства финансија. Стекао је бројне сертификате и професионалне лиценце: овлашћени јавни рачуновођа, интерни ревизор и овлашћени ревизор. У складу са Правилником о програму и начину полагања испита за стицање звања у јавним финансијама који је усвојила Државна ревизорска институција, стекао је и звање овлашћени државни ревизор.

Учесник бројних међународних сусрета, семинара, радионица, и округлих столова у области ревизије јавног сектора у организацији ИНТОСАИ и ЕУРОСАИ. Директор је пројекта "Јачање механизама одговорности у области јавних финансија" у оквиру УНДП. Добитник је бројних награда и признања у рачуноводственој професији. Говори руски језик. Ожењен је и отац двоје пунолетне деце

Уколико желите да Вашу причу поделите са нама, пошаљите нам маил на alumni@eknfak.ni.ac.rs и ми ћемо Вас контактирати

Упис

Студентске организације