Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Међународна економија

Међународна економија


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2013

Број страна: 583

ISBN 978-86-6139-076-0


Др Милош Тодоровић, Др Иван Марковић

Задатак међународне економије је да понуди решења за адекватно укључивање националне економије у светске привредне токове и предложи решења за остваривање максималне користи од њих. Уџбеник под називом „Међународна економија“ посматра међународне економске токове из три перспективе и има за циљ да на најједоставнији могући начин упозна читаоца са међународном економијом како би се створиле основе за боље резултате Србије на плану економске сарадње са иностранством.

Упис

Студентске организације

AISEC