Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе

Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2014

Број страна: 783

ISBN 978-86-6139-092-0


Редактор: Проф. др Зоран М. Аранђеловић

За скоро две деценије постојања, научни скуп под називом „Регионални развој и демографски токови Југоисточне Европе“ прерастао је у својеврсну симбиозу науке о регионалном развоју, Економског факултета Универзитета у Нишу и самих научних посленика. Зборник из 2014. садржи велики број радова из Србије и других земаља (Словеније, Бугарске, Русије, Македоније, Црне Горе). Регионална проблематика не престаје да буде актуелна јер се регионални диспаритети тешко решавају предестављајучи својеврстан структурни проблем чије је решавање дуго и комплексно.

Упис

Студентске организације

AISEC