Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Маркетинг комуницирање

Маркетинг комуницирање


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2014

Број страна: 426

ISBN 978-86-6139-090-6


Љиљана Станковић, Сузана Ђукић

Маркетинг комуницирање значајно је за све нивое менаџмента предузећа, као и за остале субјекте и групе који су директно и индиректно повезани са предузећем. Уџбеник „Маркетинг комуницирање“ представља саму суштину појма, као и развој теорије и праксе маркетинг комуницирања. Подељен је на пет делова који обухватају следеће тематске области: развој маркетинг комуницирања, облике масовног и директног комуницирања, интернет комуницирање и етику у маркетинг комуницирању.

Упис

Студентске организације

AISEC