Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе

Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2008

Број страна: 396

ISBN 978-86-85099-70-0


Редактор: Проф. др Зоран М. Аранђеловић

Глобализација као светски процес, а и интеграциони процеси у Европи нису решили проблеме изражених регионалних разлика и демографске проблеме, нарочито: проблем природног прираштаја у појединим регионима и земљама, и негативна миграциона кретања. За научни скуп 2008. пристигло је преко 40 радова из Србије, Бугарске, Словеније и Македоније, а зборник радова који обрађује ове актуелне теме подељен је на три дела: Структурни и регионални проблеми, Демографски проблеми и Остала питања.

Упис

Студентске организације

AISEC