Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Структурне промене и демографска кретања земаља Јужне Европе

Структурне промене и демографска кретања земаља Јужне Европе


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2006

Број страна: 607

ISBN 86-85099-30-7


Редактор: Проф. др Зоран М. Аранђеловић

Једанаести научни скуп под називом „Структурне промене и демографска кретања земаља Јужне Европе“ проширује поље истраживања са регионалних и демографских токова на структурне проблеме земаља Јужне Европе. У светлу промена у Европи и јачања Европске уније, регионе треба поставити као питање ширег значаја, па сам регионални развој треба посматрати кроз интернационализацију региона. Питањима структурних промена и окружења до сада није посвећено довољно пажње у земљама у транзицији, док постоји реална бојазан да структурне промене доведу до негативних еколошких промена које могу угрозити сваку земљу и њено окружење.

Упис

Студентске организације

AISEC