Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Регионални развој и демографски токови балканских земаља

Регионални развој и демографски токови балканских земаља


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2000

Број страна: 398

ISBN 86-80121-48-7


Редактори: Проф. др Зоран М. Аранђеловић, Проф. др Живорад Глигоријевић

Проблеми регионалног развоја и демографских токова балканских земаља су јако наглашени и представљају њихову заједничку карактеристику. Ову констатацију, на најбољи начин, потврђује број истраживача који резултате истраживања ових проблема презентују на научном скупу са међународним учешћем под називом „Регионални развој и демографски токови балканских земаља“. Публикација из 2000. године обухвата радове истраживача из СР Југославије, Бугарске и Македоније

Упис

Студентске организације

AISEC