Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Регионални развој и демографски токови балканских земаља

Регионални развој и демографски токови балканских земаља


Издавач: Ниш: Економски факултет, 1999

Број страна: 257

ISBN 86-80121-36-3


Редактори: Проф. др Зоран М. Аранђеловић, Проф. др Живорад Глигоријевић

Јуна месеца 1996. и 1997, организован је научни скуп под називом „Регионални развој и демографски токови у СР Југославији“. На захтев Савезног министарства за развој, науку и животну средину, научни скуп је добио међународни карактер и надаље се традиционално одржава сваке године. Овогодишња монографија обухвата радове истраживача с Економског факултета из Ниша, Крагујевца, Суботице, Приштине, Скопља, факултета за управљање и информатику из Софије, Савезног министарства за развој и економску политику Београд, Института за географију ПМФ Нови Сад итд.

Упис

Студентске организације

AISEC