Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Корпоративно управљање

Корпоративно управљање


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2013

Број страна: 382

ISBN 978-86-6139-077-7


Др Драгана Раденковић – Јоцић, Др Весна Секулић

Уџбеник „Корпоративно управљање“ приказује бројне примере из судске и пословне праксе, нудећи најновија национална законска решења и међународне изворе права од значаја за поменуту област. Књига је подељена на тринаест глава које се баве следећим темама: појмом и развојем корпоративног управљања; појмом корпорације/акционарског друштва; учесницима корпоративног управљања; хармонизацијом компанијског права; основном структуром управљања; структуром одбора директора; улогом акционара у корпоративном управљању; стратегијском парадигмом корпоративног управљања; мерењем пословних перформанси акционарског друштва; корпоративним управљањем и концептом друштвене одговорности; корпоративним управљањем, пословним ризицима и системом интерне контроле; и на крају, механизмима и квалитетом корпоративног управљања.

Упис

Студентске организације

AISEC