Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Enhancing micro and macro competitiveness: possibilities and limitations

Enhancing micro and macro competitiveness: possibilities and limitations


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2017

Број страна: 212

ISBN 978-86-6139-138-5


Уредник: Проф. др Бојан Крстић

Монографска студија посвећена је актуелној теми која је у фокусу пројекта бр. 179066 – „Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција Србије“. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије финансира реализацију овог научног пројекта од националног значаја. Презентована публикација представља резултат истраживања учесника на Пројекту, наставника Економског факултета у Нишу, који су својим интелектуалним напорима у претходном периоду пружили изузетно вредан допринос у расветљавању мултидимензионалне проблематике унапређења конкурентности привреде Републике Србије. Коаутори ове монографске студије анализирали су релевантна питања и предложили могућа решења унапређења конкурентности националне привреде.

Упис

Студентске организације

AISEC