Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Финансијска и актуарска математика: апликативни приступ

Финансијска и актуарска математика: апликативни приступ


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2016

Број страна: 364

ISBN 978-86-6139-119-4


Жарко Љ. Поповић, Јелена Ј. Станковић, Микица М. Дреновак

Књига „Финансијска и актуарска математика: апликативни приступ“ превасходно је усмерена на подстицање практичних вештина за решавање задатака из предмета Финансијска и актуарска математика, али садржи и сажетак теорије из ове области. Аутори су уложили труд да материјал ускладе са савременим тенденцијама у овој области, те су укључене и теме каква је примена Excel-а при решавању задатака из Финансијске математике, као и неке тематске области какве су инвестициони кредити, односно зајмови који се исплаћују у траншама.

Упис

Студентске организације

AISEC