Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Јавно-приватно партнерство: могућности и ограничења

Јавно-приватно партнерство: могућности и ограничења


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2011

Број страна: 160

ISBN 978-86-6139-041-8


Проф. др Биљана Ракић

Један од кључних проблема савремених привреда јесте задовољење растућих потреба за јавним инвестицијама, пре свега у области изградње инфраструктуре. Државе које желе да реализују јавне пројекте, на располагаању имају више могућности за обезбеђивање јавних инвестиција, у зависности од њихове фискалне позиције. Монографију чине четири целине. Први део дефинише концепт јавно-приватног партнерства, његове облике и приступе; други део је посвећен његовим методолошким аспектима; трећи део приказује практичне примере и искуства из наведене области; у последем делу рада се говори о могућностима и ограничењима промене концепта јавно-приватног партнерства у Србији.

Упис

Студентске организације

AISEC