Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Факторинг – право и пословна пракса у Србији

Факторинг – право и пословна пракса у Србији


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2013

Број страна: 330

ISBN 978-86-6139-081-4


Тамара Миленковић – Керковић, Жељко Атанасковић

Последњих година, факторинг добија сва обележја високопрофитног финансијског феномена и алтернативе класичним кредитним аранжманима финансирања привредног раста, како на међународном плану, тако и код нас. Аутори су овом књигом желели да дају своје виђење факторинга у условима српског позитивног права. Решења новог Закона о факторингу усвојеном 2013, пружила су ауторима значајан материјал за додатну анализу, али и потврду пређашњих ставова у области позитивног права.

Упис

Студентске организације

AISEC