Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Економика индустрије

Економика индустрије


Издавач: Ниш: Свен, 2011

Број страна: 370

ISBN 978-86-7746-305-2


Др Живорад Глигоријевић

Као научна и наставна дисциплина, Економика индустрије има своје место у економској науци, дефинисан однос према другим економским дисциплинама, свој предмет изучавања, и свој методолошки инструментаријум. Материја која је обрађена у овој књизи односи се на теоријско-методолошке основе развоја индустрије, јер је индустрија као област материјалне производње феномен који се стално развија под утицајем техничко-технолошког прогреса, док сам тај процес доводи до конституисања нових појава које треба континуирано изучавати.

Упис

Студентске организације

AISEC