Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Стратешка партнерства у условима глобализације пословања

Стратешка партнерства у условима глобализације пословања


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2010

Број страна: 283

ISBN 978-86-6139-011-1


Сузана Стефановић

Суштина истраживања у овој монографији огледа се у проблематици везаној за различите облике стратешких партнерстава и њиховог потенцијала у одговору предузећа на изазове који долазе са глобалног тржишта. Монографија се састоји из три главе: 1. Промене парадигме у стратешким односима предузећа са партнерима, 2. Формулисања и примене стратегије кооперације између предузећа, и 3. Стратешких паретнерстава у функцији интернационализације пословања.

Упис

Студентске организације

AISEC