Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Економија капитала и финансирање развоја

Економија капитала и финансирање развоја


Издавач: Ниш: С. Цветановић: И.Младеновић, 2015

Број страна: 342

ISBN 978-86-910765-3-5


Слободан Цветановић, Игор Младеновић

Монографија под називом „Економија капитала и финансирање развоја“ подељена је на четрнаест поглавља и детаљно обрађује следеће теме: факторе који утичу на успешност неке земље, привредни раст, теорије привредног развоја, врсте капитала (физички, природни, људски, друштвени), увећање стокова и квалитета капитала, макроекономску регулацију, основе политике привредног развоја, улогу финансијског система у финансирању развоја; затим, финансирање развоја домаћом штедњом, екстерне изворе финансирања развоја, и на крају, финансијску регулацију и финансирање привреде.

Упис

Студентске организације

AISEC