Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Водич за међународне споразуме о мастер-франшизингу

Водич за међународне споразуме о мастер-франшизингу


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2011

Број страна: 328

ISBN 978-86-6139-021-0


Превод: проф. др Тамара Миленковић – Керковић

Ово издање резултат је рада је Студентске групе за франшизинг, коју је основао Управни одбор UNIDROIT-а (Међународни институт за унификацију приватног права) 1993. уз подршкуу групе саветника за франшизинг из националних и међународних невладиних организација и особља секретаријата Института. Овај водич пружа читаоцу целокупан живот франшизног аранжмана у његовом најзаступљенијем варијетету, у облику споразума о мастер-франшизингу, и садржи детаљна, практична и јасна упутства за успостављање суштинског, прецизно регулисаног, али и флексибилног уговорног механизма, који омогућава клонирање пословног концепта.

Упис

Студентске организације

AISEC