Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Управљачко рачуноводство

Управљачко рачуноводство


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2013

Број страна: 321

ISBN 978-86-6139-072—2


Благоје Новићевић, Љиља Антић

Основна оријентација уџбеника је разматрање управљачког рачуноводства као информационе основе за обављање активности менаџмента. Материја која је обухваћена у књизи подељена је на три дела. Први део посматра предузеће као пословно-финансијску целину; други део је посвећен активности менаџмента предузећа и њиховој информационој основи, док трећи део објашњава улогу рачуноводственог информационог система у систему информисања предузећа и управљачког рачуноводства у обављању управљачких активности.

Упис

Студентске организације

AISEC