Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Социологија

Социологија


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2012

Број страна: 391

ISBN 978-86-6139-058-6


Проф. др Петар Ј. Хафнер, Доц. др Славољуб Мишић

Уџбеник под називом „Социологија“ намењен је студентима економије са циљем да презентује основне проблеме истраживања и суштинске теме модерне социолошке науке. Поред класичних тема, уџбеник обухвата и низ нових, као што су социолошка анализа друштвених промена и тенденција друштвених појава у условима глобализације и настајања „светског друштва“. У књизи је посебна пажња посвећена социолошкој анализи глобалних друштвених промена и њиховом критичком сагледавању и вредновању у „свету рада“, друштвима у транзицији и еколошкој сфери.

Упис

Студентске организације

AISEC