Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Савремена политичка економија

Савремена политичка економија


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2011

Број страна: 233

ISBN 978-86-6139-030-2


Драгослав Китановић, Наташа Голубовић, Драган Петровић, Марија Џунић

Савремена политичка економија као дисциплина своја истраживања усмерава на економску и институционалну анализу политике и однос државе и економије, и од традиционалне политичке економије се разликује по предмету проучавања и по теоријској парадигми. Структура овог уџбеника дели се на четири целине: 1. Приступ, статус и структуру савремене политичке економије, 2. Политику и економију, 3. Политичку макроекономију, и 4. Институционалну економску анализу. Циљ уџбеника је да укаже на испреплетност економских и политичких појава, анализира начин употребе ресурса, да објасни интеракције између политике и макроекономије, као и анализе институционих аранжмана и њихових доприноса економској теорији.

Упис

Студентске организације

AISEC