Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Економске функције

Економске функције


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2010

Број страна: 365

ISBN 978-86-85099-97-7


Мирољуб Ђ. Милојевић, Жарко Љ. Поповић, Стојан М. Богдановић

Књига „Економске функције“ представља уџбеник са збирком решених задатака из области математичке анализе са циљем овладавања математичког моделирања основних категорија квантитативне анализе у економији. Књига је подељена у једанаест поглавља и свако од њих укључује приказ појмова, њихову теоријску обраду са примерима, као и поменуте задатке са решењима.

Упис

Студентске организације

AISEC