Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Привредно право за студенте економије – први део

Привредно право за студенте економије – први део


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2017

Број страна: 336

ISBN 978-86-6139-132-3


Др Драгана Раденковић – Јоцић

Циљ уџбеника је да студентима економије пружи општа знања из разних правних дисциплина, као што су увод у право, основе грађанског и стварног права, основе облигационог права, основна права интелектуалне својине, основе права хартија од вредности, итд. Садржај књиге превазилази оквире правне науке привредног (трговинског) права; укључује статусни део привредног права (компанијско право) уз основе других грана права (увод у право, стварно право, право страних улагања, право интелектуалне својине и право конкуренције).

Упис

Студентске организације

AISEC