Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Основи економије

Основи економије


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2018

Број страна: 433

ISBN 978-86-6139-169-9


Драгослав Китановић, Наташа Голубовић, Драган Петровић, Марија Џунић

Политичка економија као фундаментална економска наука представља теоријску основу свих економских дисциплина, која је, такође, и основ свих савремених појава, институција и система, па самим тим, она представља синоним за економску науку у целини. На овим сазнањима и уверењима конципирани су садржај и структура овог уџбеника. Аутори су настојали да поједноставе објашњења економских феномена и олакшају разумевање сложених веза међу економским појавама и процесима.

Упис

Студентске организације

AISEC