Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Операциона истраживања

Операциона истраживања


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2009

Број страна: 359

ISBN 978-86-85099-99-1


Обрад Тодоровић, Миливоје Пешић, Предраг Мимовић

За анализу и решавање сложених економских проблема неопходно је коришћење квантитативних метода, па тако, операциона истраживања обухватају скуп квантитативних научних метода за проналажење оптималних решења различитих проблема. Иако ова књига не садржи све методе које припадају операционим истраживањима, нити су оне подједнако детаљно обрађене, књига подробно разматра економску страну проблема и метода, укњучујући одговарајућа теоријска разматрања и доказивања. Књига по деловима обрађује следеће теме: појам и предмет операционих истраживања, линеарно програмирање, транспортни проблем, основе теорије игара, мрежно планирање, моделе залиха и основе теорије редова чекања.

Упис

Студентске организације

AISEC