Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Монетарна економија

Монетарна економија


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2014

Број страна: 411

ISBN 978-86-6139-088-3


Јадранка Ђуровић – Тодоровић

Циљ уџбеника је да на што једноставнији начин помогне читаоцу да продуби и прошири знања из ове области. Књига је састављена из пет делова: 1. Уводних разматрања, 2. Финансијског система и финансијских тржишта, 3. Централног банкарства и спровођења монетарне политике, 4. Монетарне теорије, и 5. Међународних финансија и монетарне политике. Испуњење задатака Централне банке имплицира стабилност, што је предуслов за успешан и континуирани привредни развој. Очување стабилности Цена је комплексан задатак, и оно зависи од мноштва фактора, као што су политика отвореног тржишта, стопа обавезних резерви, есконтна стопа итд.

Упис

Студентске организације

AISEC