Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Ризик и осигурање

Ризик и осигурање


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2016

Број страна: 479

ISBN 978-86-6139-116-3


Веселин Авдаловић, Евица Петровић, Јелена Станковић

Аутори уџбеника су брижљиво одабрали најзначајније моменте из историје осигурања који могу допринети разумевању значаја, задатака и улоге које оно има. Захваљујућу обимности и комплексности материје, направљен је пажљив одабир тема, а имајући у виду да је осигурање мултидисциплинарана наука, није било могуће занемарити економски, математичко-статистички и правни аспект осигурања. Укратко речено, овај уџбеник је покушао да обухвати основе теорије и праксе осигурања, али и трендове који опредељујуће утичу на промене у области осигурања.

Упис

Студентске организације

AISEC