Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Менаџмент квалитетом у трговини

Менаџмент квалитетом у трговини


Издавач: Ниш: Економски факулотет, 2010

Број страна: 182

ISBN ISBN 978-86-6139-012-8


Проф. др Сретен Ћузовић

Процеси у новој дигиталној економији подстакли су аутора да истражује актуелне проблеме научно-техничког прогреса. Поред информатике и електронике, значајно место у истраживању заузима питање квалитета у маркетинг стратегији трговинског предузећа. Научно-технички прогрес води уједначавању светских стандарда квалитета и усклађивању потреба и жеља поптрошача, док нова стартегија управљања квалитетом промовише потрошача као оцењивача квалитативних својстава понуде трговинског предузећа.

Упис

Студентске организације

AISEC