Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Економска географија света

Економска географија света


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2015

Број страна: 323

ISBN 978-86-6139-099-9


Милан Спасојевић, Вукашин Шушић, Дејан Ђорђевић

„Економска географија света“ је покушај аутора да из економско-географског угла сагледају савремене промене у географском простору, у доба глобализације и широке примене информатичке технологије. Ова књига треба да пружи детаљан увид у просторно издиференцирану структуру света који се налази у констатном процесу трансформације, а пре свега да укаже на просторне сличности и разлике у вези са економском активношћу и факторима који ту активност прате и условљавају.

Упис

Студентске организације

AISEC