Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Економија транзиције

Економија транзиције


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2017

Број страна: 331

ISBN 978-86-6139-141-5


Бранислав Митровић, Зоран Стефановић

Уџбеник „Економија транзиције“ бави се комплексним проблемима са којима су се суочиле постсоцијалистичке земље, објашњавајући маркистичку парадигму социјалистичке привреде, покушај реформи и узроке краха у социјалистичким земљама, сам појам и суштину транзиције, карактеристике савремених тржишних привреда, токове транзиције итд.

Упис

Студентске организације

AISEC