Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Банкарски менаџмент

Банкарски менаџмент


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2017

Број страна: 427

ISBN 978-86-6139-143-9


Борко Крстић, Срђан Маринковић

Књига „Банкарски менаџмент“ пружа опсежан увид у област менаџмента са посебним освртом на његову ефективну примену у банкама. Књига представља спој теорије банкарства и савремене банкарске праксе, са намером да се прикаже њихов узајамни однос. „Банкарски менаџмент“ обухвата велики број тема које су поткрепљене савременим идејама и примерима како би се објаснио динамизам менаџмента у банкама, које су увек биле институције са великим утицајем на функционисање целокупне привреде.

Упис

Студентске организације

AISEC