Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Рачуноводство трошкова

Рачуноводство трошкова


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2010

Број страна: 268

ISBN 978-86-6139-006-7


Благоје Новићевић, Љиља Антић

Основни циљ овог уџбеника је разматрање различитих система обрачуна трошкова и подељен је на два дела. Први део књиге бави се општим питањима рачуноводства трошкова, као што су појам, садржај, аналитичка оријентација и циљеви рачуноводстава трошкова. Затим, указује на његове елементе, класификацију трошкова, организационе претпоставке, као и организациони положај рачуноводства трошкова у односу на финансијско рачуноводство. Други део књиге везан је за функционисање система обрачуна трошкова (по стварним, стандардним, варијабилним трошковима итд.).

Упис

Студентске организације

AISEC