Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Предузетништво

Предузетништво


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2015

Број страна: 406

ISBN 978-86-6139-102-6


Проф. др Надица Фигар

Овај уџбеник ће помоћи читаоцу да изгради предузетничке карактеристике и предузетнички карактер или, пак, изабере каријеру предузетника. Књига је подељена на два дела и шест глава. Први део, Предузетници и предузетништво, обрађује схватања предузетника, његове карактеристике, врсте предузетништва, као и схватања о детерминантама за развој предузетништва. Други део, Предузетнички процес, објашњава природу и фазе предузетничког процеса, различите облике подршке предузетништву, суштину предузетничког и иновационог процеса и предузетничког подухвата и, на крају, све фазе животног циклуса предузетничког подухвата и облике подршке предузетништву.

Упис

Студентске организације

AISEC