Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Основе буџетског рачуноводства

Основе буџетског рачуноводства


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2014

Број страна: 258

ISBN 978-86-6139-091-3


Др Тадија Ђукић

Уџбеник под насловом „Основе буџетског рачуноводства“ изучава део материје из предмета Специјална рачуноводства. Прецизније речено, књига обрађује проблематику рачуноводства буџетских ентитета и обухвата два дела: општа питања буџетског рачуноводства и методологију буџетског рачуноводства у Републици Србији. Уџбеник садржи и примере за вежбање, који могу да послуже као добра основа за проверу усвојених знања.

Упис

Студентске организације

AISEC