Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Облигације и уговори трговинског права

Облигације и уговори трговинског права


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2013

Број страна: 482

ISBN 978-86-6139-065-4


Др Тамара Миленковић – Керковић, Др Луција Спировић – Јовановић

Уџбеник обрађује веома сложене и захтевне материје из две области права: Увода у облигационо право и пословног дела Трговинског права. „Облигације и уговори трговинског права“ чине четири тематске целине: Облигације, Послови робног промета, Право банкарских послова и Основи хартија од вредности. Уџбеник, такође, нуди и одабране и корисне примере из пословне праксе који илуструју изложене методолошке јединице на проблемски начин.

Упис

Студентске организације

AISEC