Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Менаџмент набавке

Менаџмент набавке


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2011

Број страна: 388

ISBN 978-86-6139-036-4


Др Сретен Ћузовић

Уџбеник обрађује проблематику менаџмента набавке кроз сагледавање његове кључне улоге у ефикасној и ефективној реализацији укупне маркетинг активности предузећа. Ова књига представља и резултате истраживања нових тема и проблема који нису у досадашњој литератури довољно обрађивани, нпр. савремених токова научно-истраживачког прогреса у трговини и иновацијама. Главни задатак уџбеника је да из широког спектра питања набавке и менаџмента набавке одабере она која у највећој мери осликавају специфичност набавке у сваременим тржишним и технолошким условима.

Упис

Студентске организације

AISEC