Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Менаџмент

Менаџмент


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2015

Број страна: 452

ISBN 978-86-6139-111-8


Ивана Симић

Овај уџбеник истражује теорију и праксу менаџмента и организација, и резултат је перманентне динамике менаџмент праксе и теорије и настојања ауторке да садржај прилагоди актуелним тенденцијама у менаџменту. Уџбеник „Менаџмент“ садржи три дела – 1. Увод у теорију менаџмента објашњава његову природу и карактер; 2. Функције менаџмента објашњавају његове основне функције (планирање, организовање, лидерство, контролисање), и 3. Нову менаџмент парадигму која се бави анализом кључних сектора и детерминанти организационих окружења, као и неопходним квалитетима за успешно функционисање у савременим условима пословања.

Упис

Студентске организације

AISEC