Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације - Економске теме

Економске теме


Економски факултет у Нишу преко Центра за издавачку делатност издаје часопис Економске теме. Часопис је, према категоризацији Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, у категорији водећег часописа националног значаја (М51). Часопис излази 4 пута годишње.

Сви радови који се објављују морају испуњавати критеријуме из Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача. Сваки рад, да би био објављен, мора бити сређен у складу са Упутством за писање радова, и имати две позитивне рецензије.

Главни и одговорни уредник часописа Економске теме је проф. др Драгана Раденковић Јоцић (ekonomsketeme@eknfak.ni.ac.rs).

Часопис „Економске теме“
Економски факултет Ниш
Трг краља Александра Ујединитеља 11
18000 Ниш
имејл: ekonomske-teme@eknfak.ni.ac.rs

ISSN: 0353-8648 (Штампано издање)
ISSN: 2217-3668 (Online издање)

Упис

Студентске организације