Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Project 179066

Project 179066 - IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF THE PUBLIC AND PRIVATE SECTOR BY NETWORKING COMPETENCIES IN THE PROCESS OF EUROPEAN INTEGRATION OF SERBIA (2011-2015), financed by Ministry of education, science and technology development – Republic of Serbia (Project manager prof. Bojan Krstić, PhD.)

Researchers and Research Associates on the project no. 179066:

 1. Prof. dr Ljiljana Stanković
 2. Prof. dr Nada Barac
 3. Prof. dr Blagoje Novićević
 4. Prof. dr Branislav Mitrović
 5. Prof. dr Goran Milovanović
 6. Prof. dr Dragana Radenković Jocić
 7. Prof. dr Biljana Rakić
 8. Prof. dr Jadranka Đurović Todorović
 9. Prof. dr Tamara Milenković Kerković
 10. Prof. dr Ljilja Antić
 11. Prof. dr Nataša Golubović
 12. Prof. dr Srđan Marinković
 13. Prof. dr Ksenija Denčić
 14. Prof. dr Bojan Krstić
 15. Prof. dr Suzana Đukić
 16. Prof. dr Sonja Jovanović
 17. Prof. dr Vesna Janković Milić
 18. Prof. dr Marija Džunić
 19. Prof. dr Marija Petrović Ranđelović
 20. Prof. dr Maja Ivanović Đukić
 21. Prof. dr Marija Radosavljević
 22. Prof. dr Igor Mladenović
 23. Prof. dr Tatjana Stevanović
 24. Prof. dr Zoran Stefanović
 25. Prof. dr Milan Ambrož, Slovenija
 26. Doc. dr Tanja Stanišić
 27. Dr Maja Stojanović
 28. Dr Miloš Krstić
 29. Jelena Stanojević

Resulting publications (2011-2015):

 1. Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije (urednik Bojan Krstić), Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, 2011, ISBN 978-86-6139-033-3
 2. Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences (Edited by Bojan Krstić) University of Nis, Faculty of Economics, 2011, ISBN 978-86-6139-044-9
 3. Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences (Edited by Bojan Krstić and Andrzey Chodinsky) University of Nis, Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2012, ISBN 978-86-6139-051-7
 4. Current problems of competitiveness improvement in national economies and enterprises (Edited by Bojan Krstić and Andrzey Chodinsky), University of Nis, Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2012, ISBN 978-86-6139-052-4
 5. Improving the competitiveness of enterprises and national economies – determinants and solutions (Ed. Bojan Krstić, Zbigniew Paszek), University of Nis, Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2013, ISBN 978-86-6139-082-1
 6. Improving the competitiveness of enterprises and national economies – factors and strategies (Edited by Bojan Krstić and Zbigniew Paszek) University of Nis, Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2013, ISBN 978-86-6139-083-8
 7. Determinants of improving of the competitiveness of national economies and enterprises (Edited by Bojan Krstić and Dariusz Fatula) University of Nis, Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2014, ISBN 978-86-6139-093-7
 8. Socially responsible business (ed. Bojan Krstić, Dariusz Fatula), Krakow Society for Education: AFM Publishing House, 2014, ISBN 978-83-7571-356-5
 9. Improving the efficiency and competitiveness of enterprises and national economies (Edited by Bojan Krstić and Zbigniew Paszek) University of Nis, Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2015, ISBN 978-86-6139-100-2
 10. Competitiveness of enterprises and national economies (Edited by Bojan Krstić and Zbigniew Paszek) University of Nis, Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2015, ISBN 978-86-6139-101-9
 11. The determinants of competitiveness (Edited by Bojan Krstić and Zbigniew Paszek) University of Nis, Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2015, ISBN 978-86-6139-113-2

Resulting monograph financed by Ministry of education, science and technology development – Republic of Serbia:

 1. Gorica Bošković, Marija Anđelković-Pešić (2011) Upravljanje kvalitetom – osnova konkurentnosti preduzeća i privrede, Ekonomski fakultet, Niš
 2. Nataša Golubović (2011) Društvena ekonomika, Ekonomski fakultet, Niš
 3. Jadranka Đurović-Todorović, Marina Đorđević (2011) Monetarna strategija, Ekonomski fakultet, Niš
 4. Slobodan Cvetanović, Igor Mladenović (2011) Finansiranje rasta i razvoja, Ekonomski fakultet, Niš
 5. Slobodan Cvetanović, Igor Mladenović (2011) Kapital u teoriji rasta i razvoja, Ekonomski fakultet, Niš
 6. Sonja Jovanović, Snežana Radukić, Marija Ranđelović-Petrović (2011) Teorijski i institucionalni okvir održivog razvoja, Ekonomski fakultet, Niš
 7. Vera Đorđević, Vinko Lepojević, Vesna Janković-Milić (2012) Primena statističkih metoda u istraživanju tržišta, Ekonomski fakultet, Niš
 8. Biljana Rakić (2011) Javno-privatno partnerstvo: mogućnosti i ograničenja, Ekonomski fakultet, Niš
 9. Jadranka Đurović-Todorović, Marina Đorđević (2011) Direktni porezi, Ekonomski fakultet, Niš
 10. Nataša Golubović, Marija Džunić (2012) Društvene determinante konkurentnosti: Uloga društvenih mreža, Ekonomski fakultet, Niš
 11. Bojan Krstić (2012) Uloga strategijske kontrole u unapređenju poslovnih performansi, Ekonomski fakultet, Niš
 12. Ksenija Denčić Mihajlov (2012) Inicijalna javna ponuda akcija, Ekonomski fakultet, Niš
 13. Zoran Stefanović (2012) Politička ekonomija globalizacije: modeli kapitalizma i institucionalna evolucija, Ekonomski fakultet, Niš
 14. Blagoje Novićević, Ljilja Antić, Tatjana Stevanović (2013) Koncepti upravljanja troškovima u funkciji realizacije konkurentskih strategija, Ekonomski fakultet, Niš
 15. Ivana Simić, Maja Ivanović-Đukić (2013) Društvena odgovornost i ponašanje zaposlenih Ekonomski fakultet, Niš
 16. Bojan Krstić, Ljiljana Bonić (2013) Upravljanje vrednošću za vlasnike preduzeća Ekonomski fakultet, Niš
 17. Tamara Milenković-Kerković (2013) Faktoring – pravo i poslovna praksa u Srbiji Ekonomski fakultet, Niš
 18. Jadranka Đurić-Todorović, Marina Đorđević (2013) Porezi na potrošnju, Ekonomski fakultet, Niš
 19. Bojan Krstić (2014) Upravljanje intelektualnim kapitalom preduzeća, Ekonomski fakultet, Niš
 20. Suzana Stefanović, Maja Ivanović-Đukić (2015) Upravljanje malim i srednjim preduzećima - strateški i operativni aspekt, Ekonomski fakultet, Niš
 21. Goran Milovanović (2015) Kulturno okruženje i njegova relevantnost za međunarodni marketing, Ekonomski fakultet, Niš

Student's Unions

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Registration No: 07174705
Gyro account:
840-1683666-17