Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Fond ''Prijatelji Ekonomskog fakulteta u Nišu'

Osnivači Fonda ''Prijatelji Ekonomskog fakulteta u Nišu'' su:

 1. Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, Trg kralja Aleksandra Ujedinitelja 11
 2. Ecotrade BG, d.o.o., Niš, Strahinića Bana bb
 3. Ineks-Morava, d.o.o., Gadžin Han, Vuka Karadžića bb
 4. YUMIS, d.o.o., Niš, Cara Konstantina 80-86

 

Ciljevi osnivanja Fonda su:

 • podsticanje razvoja nacionalne naučne kritičke misli,
 • pružanje pomoći i podrške talentovanim naučnim stvaraocima ekonomske struke u objavljivanju njihovih prvih naučnih dela - magistarskih teza i doktorskih disertacija,
 • pomaganje stvaralaštva u oblastima i disciplinama ekonomske nauke,
 • podsticanje razvoja talenata - studenata Ekonomskog fakulteta u Nišu,
 • poboljšanje tehničko-tehnoloških uslova za rad i obavljanje naučne i nastavne aktivnosti,
 • nabavka aktuelne literature iz zemlje i inostranstva,
 • finansiranje studijskih boravaka u zemlji i inostranstvu,
 • odobravanje kratkoročnih beskamatnih pozajmica Ekonomskom fakultetu u Nišu, uz njegovu obavezu da ih vrati do 31. decembra tekuće godine.

Sedište Fonda je na Ekonomskom fakultetu u Nišu, Centar za ekonomska istraživanja - Niš,  ulica Trg kralja Aleksandra Ujedinitelja 11.

Fond je upisan u Registar fondova, koji vodi Ministarstvo kulture Republike Srbije, pod rednim brojem 585, dana 17.07.2007. godine

Račun Fonda je 105-20348-95, AIK Banka, a.d. Niš

PIB 105118659

 

Student's Unions

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Registration No: 07174705
Gyro account:
840-1683666-17